ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ปี 2565 รุ่นที่ 119 (รหัสรุ่น 644) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN.asp

ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ปี 2565 รุ่นที่ 119 (รหัสรุ่น 644) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN.asp

Continue Readingฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ปี 2565 รุ่นที่ 119 (รหัสรุ่น 644) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN.asp