สาขาวิชาร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา รับมอบโล่สามศรในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 44 ปี วันที่ 5 กันยายน 2565  ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.

สาขาวิชาร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา รับมอบโล่สามศรในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 44 ปี วันที่ 5 กันยายน 2565  ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.

Continue Readingสาขาวิชาร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา รับมอบโล่สามศรในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 44 ปี วันที่ 5 กันยายน 2565  ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.