คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 วันที่ 5 มกราคม 2566 ณ ร้านอาหารวันดีดี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี