คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี วันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4 มสธ.