คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลา และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6-6-2023-1

Continue Readingคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลา และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานการแข่งขันกีฬาบุคลากร (กีฬาสี) “เขียว-ทอง สัมพันธ์” ปีการศึกษา 2566  วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 จัดโดยสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ใต้อาคารวิชาการ 3 มสธ.

6-6-2023

Continue Readingคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานการแข่งขันกีฬาบุคลากร (กีฬาสี) “เขียว-ทอง สัมพันธ์” ปีการศึกษา 2566  วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 จัดโดยสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ใต้อาคารวิชาการ 3 มสธ.