คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานการแข่งขันกีฬาบุคลากร (กีฬาสี) “เขียว-ทอง สัมพันธ์” ปีการศึกษา 2566 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 จัดโดยสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ใต้อาคารวิชาการ 3 มสธ.