สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญดูข้อมูลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อวิดิทัศน์ (Video Clip) และอินโฟกราฟิค (Infographic) สาระความรู้และผลงานทางวิชาการด้านการป้งกันและปราบปรามการทุจริต รายละเอียดดัง Link แนบ

7-06-2003-1

Continue Readingสำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญดูข้อมูลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อวิดิทัศน์ (Video Clip) และอินโฟกราฟิค (Infographic) สาระความรู้และผลงานทางวิชาการด้านการป้งกันและปราบปรามการทุจริต รายละเอียดดัง Link แนบ

คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ อาคารตรีศร ชั้น 1  มสธ.

7-6-2023

Continue Readingคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ อาคารตรีศร ชั้น 1  มสธ.