คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธบารมี วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารตรีศร มสธ.