ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา และโครงการเรียนล่วงหน้าประจำปี 2566 รุ่นที่ 124 ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 15 กันยายน 2566 สนใจสมัครเรียนรายละเอียดดัง Link แนบ

30-06-2023

Continue Readingฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา และโครงการเรียนล่วงหน้าประจำปี 2566 รุ่นที่ 124 ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 15 กันยายน 2566 สนใจสมัครเรียนรายละเอียดดัง Link แนบ