สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 รายละเอียดการสมัครดัง link แนบ https://ogs.stou.ac.th/apply-graduate/

28-07-2023

Continue Readingสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 รายละเอียดการสมัครดัง link แนบ https://ogs.stou.ac.th/apply-graduate/

คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมหน้าสหกรณ์ร้านค้า (ข้างอาคารตรีศร) มสธ.

27-07-2023-1

Continue Readingคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมหน้าสหกรณ์ร้านค้า (ข้างอาคารตรีศร) มสธ.

คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ บริเวณหน้าเสาธง มสธ.

28-06-2023

Continue Readingคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ บริเวณหน้าเสาธง มสธ.