ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 45 ปีของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “เศรษฐกิจมูลค่าสูงในโลกดิจิทัล” ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams รายละเอียดดังไฟล์แนบ

17-08-2023

Continue Readingขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 45 ปีของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “เศรษฐกิจมูลค่าสูงในโลกดิจิทัล” ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams รายละเอียดดังไฟล์แนบ

คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ตามโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 ระหว่างสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารทางไกลกับมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องพระปกเกล้า ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ

28 - 08- 2023

Continue Readingคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ตามโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 ระหว่างสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารทางไกลกับมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องพระปกเกล้า ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ