ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 45 ปีของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “เศรษฐกิจมูลค่าสูงในโลกดิจิทัล” ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams รายละเอียดดังไฟล์แนบ

17-08-2023

Continue Readingขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 45 ปีของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “เศรษฐกิจมูลค่าสูงในโลกดิจิทัล” ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams รายละเอียดดังไฟล์แนบ