คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี  พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเพลแด่พระภิกษาสงฆ์ ณ ห้องสักการะ ร.9 อาคารบริหาร ชั้น 1 มสธ.