คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานการแข่งขันกีฬาบุคลากร (กีฬาสี) “เขียว-ทอง สัมพันธ์” ประจำปี 2567 วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2567 จัดโดยสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช ณ สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช ชั้น 2  ถนนวิ่งภายในมหาวิทยาลัย และใต้อาคารวิชาการ 3 มสธ.