คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลา และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว