สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์