สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานประเพณีลอยกระทง มสธ. “วัฒนธรรมวิถี ประเพณียี่เป็ง” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์ มสธ.

27 -11-2023

Continue Readingสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานประเพณีลอยกระทง มสธ. “วัฒนธรรมวิถี ประเพณียี่เป็ง” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์ มสธ.

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานประเพณีลอยกระทง มสธ. “สืบสานตำนานแดนดินถิ่นใต้” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์ มสธ.

Continue Readingสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานประเพณีลอยกระทง มสธ. “สืบสานตำนานแดนดินถิ่นใต้” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์ มสธ.

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารตรีศร ชั้น 1 มสธ.

คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารตรีศร ชั้น 1 มสธ

Continue Readingคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารตรีศร ชั้น 1 มสธ.