คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2567 “สงกรานต์ประเพณี วิถีน้ำ วิถีไทยไทย” ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และออกร้านในงาน วันที่ 11 เมษายน 2567 ณ บริเวณชั้นล่างอาคารวิชาการ 3 มสธ.

17 -04-2024-2

Continue Readingคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2567 “สงกรานต์ประเพณี วิถีน้ำ วิถีไทยไทย” ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และออกร้านในงาน วันที่ 11 เมษายน 2567 ณ บริเวณชั้นล่างอาคารวิชาการ 3 มสธ.

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานประเพณีลอยกระทง มสธ. “วัฒนธรรมวิถี ประเพณียี่เป็ง” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์ มสธ.

27 -11-2023

Continue Readingสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานประเพณีลอยกระทง มสธ. “วัฒนธรรมวิถี ประเพณียี่เป็ง” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์ มสธ.

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานประเพณีลอยกระทง มสธ. “สืบสานตำนานแดนดินถิ่นใต้” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์ มสธ.

Continue Readingสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานประเพณีลอยกระทง มสธ. “สืบสานตำนานแดนดินถิ่นใต้” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์ มสธ.