การติดต่อ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4
9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เบอร์โทรศัพท์
0-2504-8196 ถึง 99
08-7805-1854

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

CHAT BOT
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มสธ.
Add Line : @569sotla