ผศ.ดร.พัชรี ผาสุข อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา มสธ.พิษณุโลก ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มสธ. บุคลากรศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.สุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “คืนรอยยิ้มให้น้อง” จัดโดย ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านดงวิทยา บ้านเขาไร่ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก