คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ตามโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2567 ระหว่างสำนักการศึกษาต่อเนื่องกับมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 21 มกราคม 2567 ณ ห้องพระปกเกล้า ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.

19 -03-2024

Continue Readingคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ตามโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2567 ระหว่างสำนักการศึกษาต่อเนื่องกับมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 21 มกราคม 2567 ณ ห้องพระปกเกล้า ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี วันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4 มสธ.

13 -03-2024

Continue Readingคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี วันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4 มสธ.

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ตามโครงการ “ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน วันมาฆบูชา” กับสำนักการศึกษาต่อเนื่อง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานกิจกรรมหน้าสหกรณ์ร้านค้า (ข้างอาคารตรีศร) มสธ.

3 -01- 2024

Continue Readingคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ตามโครงการ “ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน วันมาฆบูชา” กับสำนักการศึกษาต่อเนื่อง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานกิจกรรมหน้าสหกรณ์ร้านค้า (ข้างอาคารตรีศร) มสธ.