คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ตามโครงการ “ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน วันมาฆบูชา” กับสำนักการศึกษาต่อเนื่อง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานกิจกรรมหน้าสหกรณ์ร้านค้า (ข้างอาคารตรีศร) มสธ.