คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ตามโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2567 ระหว่างสำนักการศึกษาต่อเนื่องกับมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 17 มีนาคม 2567 ณ ห้องพระปกเกล้า ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.