อธิการบดีร่วมลงนาม MOU ระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์กับสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการร่วมกัน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 1514 อาคารบริหาร ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

11-10-2023 -2

Continue Readingอธิการบดีร่วมลงนาม MOU ระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์กับสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการร่วมกัน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 1514 อาคารบริหาร ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

09-11-2023-1

Continue Readingสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช