คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมมณีเทล อ่าวนาง และศึกษาดูงาน จังหวัดกระบี่

    คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม    มณีเทล อ่าวนาง และศึกษาดูงาน จังหวัดกระบี่  

Continue Readingคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมมณีเทล อ่าวนาง และศึกษาดูงาน จังหวัดกระบี่

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์โครงการ “ทำบุญ ตักบาตร ช่วยเด็กด้อยโอกาสในวันมาฆบูชา” วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมหน้าสหกรณ์ร้านค้า (ข้างอาคารตรีศร) มสธ.

    คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์โครงการ "ทำบุญ ตักบาตร ช่วยเด็กด้อยโอกาสในวันมาฆบูชา" วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมหน้าสหกรณ์ร้านค้า (ข้างอาคารตรีศร) มสธ.

Continue Readingคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์โครงการ “ทำบุญ ตักบาตร ช่วยเด็กด้อยโอกาสในวันมาฆบูชา” วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมหน้าสหกรณ์ร้านค้า (ข้างอาคารตรีศร) มสธ.

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดัง Link แนบ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดัง Link https://ogs.stou.ac.th/apply-graduate/ แนบ

Continue Readingสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดัง Link แนบ