คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีคนแรก ผู้ก่อตั้ง และนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.

11-10-2023

Continue Readingคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีคนแรก ผู้ก่อตั้ง และนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.

ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา และโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปี 2566 รุ่นที่ 125 สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 หรือที่ link https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/page3.html

29-09-2023

Continue Readingฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา และโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปี 2566 รุ่นที่ 125 สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 หรือที่ link https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/page3.html

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี  พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเพลแด่พระภิกษาสงฆ์ ณ ห้องสักการะ ร.9 อาคารบริหาร ชั้น 1 มสธ.

12-09-2023-1

Continue Readingสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี  พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเพลแด่พระภิกษาสงฆ์ ณ ห้องสักการะ ร.9 อาคารบริหาร ชั้น 1 มสธ.