คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ตามโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 ระหว่างสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารทางไกลกับมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ ห้องพระปกเกล้า ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ