คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ตามโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 ระหว่างสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารทางไกลกับมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 21 มกราคม 2567 ณ ห้องพระปกเกล้า ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.

3 -01- 2024

Continue Readingคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ตามโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 ระหว่างสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารทางไกลกับมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 21 มกราคม 2567 ณ ห้องพระปกเกล้า ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร และโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 126 เป็นการบริการวิชาการที่ส่งเสริมการสึกษาตลอดชีวิต และเรียนรู้ตามอัธยาศัยไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล โทร. 0-2504-7711-2 หรือที่

23-01-24

Continue Readingสำนักการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร และโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 126 เป็นการบริการวิชาการที่ส่งเสริมการสึกษาตลอดชีวิต และเรียนรู้ตามอัธยาศัยไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล โทร. 0-2504-7711-2 หรือที่

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 วันที่ 16 มกราคม 2567 ณ สวนอาหารบ้านเอกเขนก ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

18 ม.ค.67

Continue Readingคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 วันที่ 16 มกราคม 2567 ณ สวนอาหารบ้านเอกเขนก ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี