ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์เนื่องใน                 โอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2567  ณ บริเวณใต้ถุนอาคารวิชาการ 3 มสธ.