คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567      วันที่ 16 มกราคม 2567 ณ สวนอาหารบ้านเอกเขนก ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี