สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร และโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 126 ซึ่งเป็นการบริการวิชาการที่ส่งเสริมการสึกษาตลอดชีวิต และเรียนรู้ตามอัธยาศัยไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล โทร. 0-2504-7711-2 หรือที่ https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/page3.html