ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มสธ.ตอบแบบสำรวจเพื่อการวิจัยสมรรถนะของนักศึกษา มสธ. รายละเอียดดัง link แนบ

13 -03-2024

Continue Readingขอความอนุเคราะห์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มสธ.ตอบแบบสำรวจเพื่อการวิจัยสมรรถนะของนักศึกษา มสธ. รายละเอียดดัง link แนบ

สำนักการศึกษาต่อเนื่องเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วุฒิ ปวช./ม.6 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สนในสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเลขานุการ อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ชั้น 3 ห้อง 309 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2504-7706-7 ในวันและเวลาราชการ

13 -03-2024

Continue Readingสำนักการศึกษาต่อเนื่องเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วุฒิ ปวช./ม.6 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สนในสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเลขานุการ อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ชั้น 3 ห้อง 309 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2504-7706-7 ในวันและเวลาราชการ

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2567 “สงกรานต์ประเพณี วิถีน้ำ วิถีไทยไทย” ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และออกร้านในงาน วันที่ 11 เมษายน 2567 ณ บริเวณชั้นล่างอาคารวิชาการ 3 มสธ.

17 -04-2024-2

Continue Readingคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2567 “สงกรานต์ประเพณี วิถีน้ำ วิถีไทยไทย” ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และออกร้านในงาน วันที่ 11 เมษายน 2567 ณ บริเวณชั้นล่างอาคารวิชาการ 3 มสธ.