สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี  พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเพลแด่พระภิกษาสงฆ์ ณ ห้องสักการะ ร.9 อาคารบริหาร ชั้น 1 มสธ.

12-09-2023-1

Continue Readingสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี  พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเพลแด่พระภิกษาสงฆ์ ณ ห้องสักการะ ร.9 อาคารบริหาร ชั้น 1 มสธ.

สาขาวิชาร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ พันธวิศิษฏ์ รับมอบโล่สามศรในงานเลี้ยงรับรองบุคคลผู้ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 45 ปี วันที่ 5 กันยายน 2566  ณ ห้องห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ.

08-09-2023-1

Continue Readingสาขาวิชาร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ พันธวิศิษฏ์ รับมอบโล่สามศรในงานเลี้ยงรับรองบุคคลผู้ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 45 ปี วันที่ 5 กันยายน 2566  ณ ห้องห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ.

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ พันตำรวจโทนัฏฐ์ โกมุทธพงศ์ และ นาวาอากาศเอกนันทพล สุริยวงศ์ ที่เข้ารับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณบัณฑิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 มสธ.

8-09-2023

Continue Readingสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ พันตำรวจโทนัฏฐ์ โกมุทธพงศ์ และ นาวาอากาศเอกนันทพล สุริยวงศ์ ที่เข้ารับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณบัณฑิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 มสธ.