ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 10 มกราคม 2566  ณ บริเวณ          ลานปาริชาต มสธ.