ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 10 มกราคม 2566  ณ บริเวณลานปาริชาต มสธ.

      ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 10 มกราคม 2566  ณ บริเวณ          ลานปาริชาต มสธ.

Continue Readingผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 10 มกราคม 2566  ณ บริเวณลานปาริชาต มสธ.

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 วันที่ 5 มกราคม 2566 ณ ร้านอาหารวันดีดี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 วันที่ 5 มกราคม 2566 ณ ร้านอาหารวันดีดี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Continue Readingคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 วันที่ 5 มกราคม 2566 ณ ร้านอาหารวันดีดี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ขอส่งการ์ดอวยพรปีใหม่ 2566 ให้กับนักศึกษา

คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ขอส่งการ์ดอวยพรปีใหม่ 2566 ให้กับนักศึกษา

Continue Readingคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ขอส่งการ์ดอวยพรปีใหม่ 2566 ให้กับนักศึกษา