คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี วันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4 มสธ.

28-03-2023

Continue Readingคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี วันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4 มสธ.

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมมณีเทล อ่าวนาง และศึกษาดูงาน จังหวัดกระบี่

    คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม    มณีเทล อ่าวนาง และศึกษาดูงาน จังหวัดกระบี่  

Continue Readingคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมมณีเทล อ่าวนาง และศึกษาดูงาน จังหวัดกระบี่

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์โครงการ “ทำบุญ ตักบาตร ช่วยเด็กด้อยโอกาสในวันมาฆบูชา” วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมหน้าสหกรณ์ร้านค้า (ข้างอาคารตรีศร) มสธ.

    คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์โครงการ "ทำบุญ ตักบาตร ช่วยเด็กด้อยโอกาสในวันมาฆบูชา" วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมหน้าสหกรณ์ร้านค้า (ข้างอาคารตรีศร) มสธ.

Continue Readingคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์โครงการ “ทำบุญ ตักบาตร ช่วยเด็กด้อยโอกาสในวันมาฆบูชา” วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมหน้าสหกรณ์ร้านค้า (ข้างอาคารตรีศร) มสธ.